Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Fonaments

El Pla de formació i desenvolupament es fonamenta en el marc estratègic de l'organització i també els objectius propis en matèria de recursos humans. Així, s’han considerat:

a. Els valors corporatius.               
b. Els objectius de l’Ajuntament             
c. Els principis del model de gestió        
d. El sistema d’ordenació municipal

undefined