Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

a. Els valors corporatius

L’Alcalde i l’equip de govern han definit els valors corporatius que han de guiar i inspirar la nostra actuació municipal.

S’agrupen entorn a tres principis: lideratge, proximitat i eficiència, i són els següents: 

 1. LIDERATGE: una ciutat amb un fort lideratge i visió de futur:

  • Capitalitat: actuant com a veritable capital del país, constituint-se en líder de la catalanitat com a motor econòmic, social i de país.
  • Regeneració: renovar la ciutat tot prioritzant l?adequació i el bon funcionament dels actuals equipaments públics.
  • Emprendre: sent proactius i emprenedors, tot avançant-se a les necessitats ciutadanes.
  • Donar valor a la marca Barcelona: fent realitat i donant valor als aspectes projectats de la marca Barcelona.

   

   

 2. PROXIMITAT: una ciutat més justa, propera i amigable:

  • Proximitat: abordant les necessitats i els problemes del ciutadà d?una manera més pròxima, a on el barri sigui la unitat d?actuació.undefined
  • Escoltar i reaccionar: escoltant i actuant, promovent la col·laboració i la participació ciutadana i el diàleg.
  • Equitat: garantint l?equitat per l?accés just als serveis d?acord a les necessitats dels destinataris.
  • Fermesa: aplicant amb fermesa les normes establertes per a garantir la convivència i seguretat a la ciutat.

   

   

 3. EFICIÈNCIA: una ciutat amb una gestió més eficient i coordinada:

  • Estratègia: potenciant una organització que treballi amb visió estratègica, en clau de futur a llarg termini, posant especial atenció en la qualitat de l?activitat diària i garantint els projectes a mig termini.
  • Ajuntament facilitador: reduint la burocràcia en els tràmits i ser facilitadors de l?activitat de les persones i les empreses, posant les coses fàcils a aquell que vulgui emprendre.

  • Acció transversal i en equip: potenciant el treball en equip entre les diferents àrees, amb directrius i objectius comuns, tot reforçant el sentiment de pertinença dels treballadors i treballadores.
  • Excel·lència i ambició amb priorització: fomentant la cultura del compromís amb la feina ben feta i amb la priorització de la destinació dels recursos per garantir una gestió més eficaç i eficient. 
  • Públic-privat: establint aliances estables amb el tercer sector i amb la iniciativa privada per a gaudir d?uns serveis competitius i de qualitat.
  • Esperança i il·lusió: per creure en un futur millor mitjançant la feina ben feta.