Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Model

El Pla de formació i desenvolupament és una eina al servei de l'organització, de la gestió i de les persones que treballem a l'Ajuntament de Barcelona.

Per això, el model de formació del Pla és: