Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Eixos

Com la resta de les actuacions de l’Ajuntament, el Pla de formació i desenvolupament contribueix a acomplir un objectiu de ciutat definit pel govern municipal:

 undefined

1. EIXOS DEL PLA DE FORMACIÓ I DE DESENVOLUPAMENT

El Pla de formació i desenvolupament és el resultat d'un treball orientat a: