Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Liderar des de l'actitud

Objectiu:
  • Aconseguir un lideratge més eficaç amb habilitats, actituds i comportaments que generen automotivació, confiança, autonomia i responsabilitat.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
8.5.2014
29.5.2014
19.6.2014
Horari:
de 9 a 14.30 h
Lloc:
Escar,1 planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
14.11.2014
27.11.2014
18.12.2014
Horari:
9 a 14.30 hLloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Desenvolupar un estil de lideratge basat més en l'autoritat que no en el poder
  • Orientar-se de manera equilibrada entre l'assoliment de resultats i l'atenció de les persones
  • Afavorir comportaments que permeten equips més autònoms, enèrgics i implicats
  • Potenciar habilitats per generar actituds més positives i proactives.
  • Entrenar maneres assertives d'afrontar situacions complexes en el lideratge
Continguts:
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Juan Luis Sayago
Coordinació:
Esteve Barandica