Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Access: consultes

Objectiu:
Saber extreure informació de les taules de forma filtrada o amb les condicions que definim prèviament.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Definició de consultes
- Disseny de consultes bàsiques
- consultes de selecció
- consultes amb diferents criteris
- consultes parametritzades
- consultes de Creació de Taules
- consultes de referències creuades
- Consultes d'eliminació
- consultes de dades annexades
- Exercicis