Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Access: formularis

Objectiu:
Aprendre a mostrar el contingut de les taules o el resultat de les consultes amb un format visualment més còmode i agradable.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Definició de formulari
- Creació de formularis de dades amb l'assistent de funcions
- tipus de formularis
- Propietats dels formularis
- Controls de formularis
- Vinculació de formularis
- formularis i subformularis
- formularis amb formats condicionals i camps calculats
- Configuració de formularis d'inici
- Exercicis