Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Accessibilitat i usabilitat en continguts Web

Objectiu:
 • Adquirir coneixements i habilitats pel manteniment o construcció de llocs Web.  utilitzant les Pautes d’ Accessibilitat  del Web (WCAG ) 2.0.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector:
Recursos
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 18
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
09.03.2013
11.03.2013
16.03.2013
18.03.2013
Horari:
De 09 a 13 h (9 i 11 de març de 2013)
De 09 a 14 h (16 i 18 de març de 2013)
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1

Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
27.05.2013
29.05.2013
03.06.2013
10.06.2013
Horari:
De 09 a 13 h ( 27 i 29 de maig de 2013)
De 09 a 14 h (03 i 10 de juny de 2013)
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Saber utilitzar continguts i pautes d'accessibilitat de pàgines webs.
 • Conèixer eines d'accés a la web.
 • Conèixer com avaluar l'accessibilitat de les pàgines.

 

Continguts:
Módulo Introductorio (I): 2 horas en las que se incluirá la transición a las WCAG 2.0
o Unidad 1. Contenidos y navegación accesibles (3 horas)
? Encabezamientos
? La creación de listas de ítems y sus aplicaciones
? El análisis del color
? La identificación de las abreviaturas y acrónimos
? Accesibilidad de los enlaces
o Unidad 2. Tablas de datos y formularios accesibles (3 horas)
? Marcado de tablas simples y complejas
? Información sobre el contenido de las tablas
? Los elementos del formulario
? Marcado, asociación y agrupación de etiquetas y controles
o Unidad 3. Herramientas de acceso a la web (1 horas)
? Los productos de apoyo para el acceso a los contenidos web
? Estrategias alternativas para la navegación web
? Características de accesibilidad de los principales navegadores
? Características de accesibilidad dispositivos móviles y tabletas.
o Unidad 4. Documentos digitales accesibles (7 horas)
?-Marcaje de documentos Word
? Conversión de documentos Word a PDF
o Unidad 5: Evaluación de contenidos web (1 horas)
? Metodología para la evaluación
? Herramientas para la revisión
-

MÒDUL INTRODUCTORI

Transició a les WCAG 2.0

 • Continguts i navegació accessibles.
 • Encapçalaments.
 • La creació  de llistes d'ítems i les seves aplicacions.
 • Anàlisi del color.
 • La identificacio de les abreviatures i acrònims.
 • Taules de dades i formularis accessibles.
 • Marques de taules simples i complexes.
 • Elements del formulari.
 • Marcat, associació i agrupació d'etiquetes i controls.
 • Eines d'accés a la web.
 • Estratègies alternatives per a la navegació web.
 • Característiques d'accessibilitat per als principals navegadors.
 • Característiques d'accessibilitat dispositius mòbils i tauletes.
 • Documents digitals accessibles.
 • Avaluació de continguts web.
 • Eines per a la revisió.

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Pablo Rodríguez Otero
Coordinació:
Mercè Martínez