Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Accessibilitat i usabilitat en continguts Web Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Adquirir coneixements i habilitats pel manteniment o construcció de llocs Web.  utilitzant les Pautes d’ Accessibilitat  del Web (WCAG ) 2.0.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:

Edició 2

Dates:
19.05.2014
26.05.2014
02.06.2014
Horari:
De 09 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
24.11.2014
02.12.2014
09.12.2014
Horari:
De 09 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Conèixer les pautes d'accessibilitat del Web (WCAG)
 • Adquirir coneixements per al manteniment o construcció de llocs web adaptats a les necessitats funcionals de persones amb discapacitat.
 • Conèixer les principals característiques de documents Word, Excel, Power Point i Acces adaptats.

 

Continguts:
 • Usabilitat Web
 •    Introducció a la usabilitat.
 •    Criteris d'usabilitat.
 •    Principis relacionats amb la usabilitat.
 •    Disciplines afins a la usabilitat.
 •    Conceptes bàsics d'usabilitat.
 • Accessibilitat Web.
 •    L'accessibilitat web. Necessitats dels diferents usuaris (universal, discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat cognitiva, discapacitat motriu).
 •    Estàndars i pautes d'accessibilitat. Transició a les WCAG 2.0.
 •    Continguts i navegació accessibles.
 •    Anàlisi del color.
 •   Accessibilitat dels enllaços.
 •    Productes d'ajuda per a l'accés als continguts web.
 •    Estratègies alternatives per a la navegació web.
 •    Característiques d'accessibilitat dels principals navegadors.
 •    Avaluació de continguts web.
 •    Metodologia per a l'avaluació.
 •    Eines per a la revisió.
 • Idees a tenir en compte per a la subtitulació i la transcripció audiovisual.
 • Recomanacions per una documentació accessible a internet (documents Word, Escel, Pdf i Power Point).
UsaMódulo Introductorio (I): 2 horas en las que se incluirá la transición a las WCAG 2.0
o Unidad 1. Contenidos y navegación accesibles (3 horas)
? Encabezamientos
? La creación de listas de ítems y sus aplicaciones
? El análisis del color
? La identificación de las abreviaturas y acrónimos
? Accesibilidad de los enlaces
o Unidad 2. Tablas de datos y formularios accesibles (3 horas)
? Marcado de tablas simples y complejas
? Información sobre el contenido de las tablas
? Los elementos del formulario
? Marcado, asociación y agrupación de etiquetas y controles
o Unidad 3. Herramientas de acceso a la web (1 horas)
? Los productos de apoyo para el acceso a los contenidos web
? Estrategias alternativas para la navegación web
? Características de accesibilidad de los principales navegadores
? Características de accesibilidad dispositivos móviles y tabletas.
o Unidad 4. Documentos digitales accesibles (7 horas)
?-Marcaje de documentos Word
? Conversión de documentos Word a PDF
o Unidad 5: Evaluación de contenidos web (1 horas)
? Metodología para la evaluación
? Herramientas para la revisión

-Usabilitat Web

Introducció a la usabilitat

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Mercè Martínez Jiménez
Departament d'Internet-Direcció d'Atenció Ciutadana
Coordinació:
Mercè Martínez