Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Accessibilitat i usabilitat web

Objectiu:
Conèixer sol·lucions de disseny per a llocs web per fer-los intuïtius, fàcils d'usar i adaptats a les necessitats funcionals de persones amb discapacitat.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Usabilitat web
Introducció a la usabilitat
Criteris d'usabilitat
Principis relacionats amb la usabilitat
Disciplines afins a la usabilitat
Conceptes bàsics d'usabilitat
Test heurístic. Avaluació de la usabilitat
- Accessibilitat web
Introducció a l'accessibilitat
Accessibilitat web. Necessitats de les diferents persones
usuàries (universal, discapacitat visual, discapacitat auditiva,
discpacitat congnitiva, discapacitat motriu)
Estàndards i pautes d'accessibilitat. Transició a les WCAG 2.0
Continguts i navegació accessibles
Anàlisi del color
Accessibilitat dels enllaços
Productes d'ajuda per a l'accés als continguts web
Estratègies alternatives per a la navegació web
Característiques d'accessibilitat dels principals navegadors
Avaluació de continguts web
Metodologia per a l'avaluació
Eines per a la revisió
- idees a tenir en compte per a La subtitulació i La transcripció
audiovisual
- Recomanacions per a una documentació accessible a Internet (documents
Word, Excel, PDF i Power Point)