Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Acompanyament al desenvolupament desl equips Institut Municipal de Serveis Socials

Objectiu:
  • Donar suport als equips de treball dels centres per a la millora de les seves dinàmiques professionals i relacionals
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció | Personal directiu
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Sessions de desenvolupament
Modalitat: Presencial
Calendari: 1r trimestre
Formació Específica