Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Direccions de CSS

Objectiu:
1. Sensibilitzar entorn l’especificitat de l’actuació i conèixer els principals conceptes relacionats amb la prevenció, detecció i atenció dels casos de maltractaments a les persones grans (MPG. 2. Capacitar el perfil directiu per a la correcta aplicaci
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 13
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
1er. dia:
- Violència, abusos i maltractament a les persones grans: entre el
benestar, la seguretat i la llei.
- Reflexions i Anàlisi sobre Els Principis ètics que han de guiar
l’actuació, des de la detecció, valoració i intervenció
- Aspectes conceptuals del MPG i procés d’actuació en Les diferents
fases:
· Definició i conceptes bàsics
· Descripció dels diferents instruments a aplicar
· Accions
· Agents i professionals implicats
· Terminis
· Instruments a utilitzar

2n. dia:
- el Tractament d’informació del Cas: el traspàs de La informació entre
serveis; el procediment i els aspectes qualitatius de la comunicació a
Fiscalia.
- Guia d’indicacions per a La Introducció al SIAS.
- La complementació entre Sistemes serveis socials/salut davant
situacions de MPG:
· Procediment específic d’actuació amb salut : perquè es contempla, com
s’ha fet i acords generats
- La complementació entre Sistemes serveis socials/Justícia i Cossos de
seguretat davant situacions de MPG
· Procediment específic d’actuació amb Mossos i amb el Servei d’Atenció
a la Víctima: perquè es contempla i com es concreta; l’actuació dels
Mossos en casos de MPG; l’actuació de l’Oficina d’Atenció a la Víctima
en casos de MPG.