Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Psicòlegs i psicòlogues

Objectiu:
En el context de la posta en marxa del Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones gran: - adquirir coneixements i reflexionar entorn l’especificitat de l’actuació envers les persones grans en situacions de vulnerabilitat - reflexionar i
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 28
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
1a. part. Marc conceptual: 24 d’abril

-presentació del Protocol
-Els equip atenció Penal formats per professionals de La psicologia i
del treball social especialitzats en l'àmbit judicial, concretament en
la realització de pericials psicològiques, socials i psicosocials
- Violència, abusos i maltractament a les persones grans: entre el
benestar, la seguretat i la llei
-La intervenció psicològica en La població psicogeriàtrica i Les seves
famílies


2a. part. Taller: 30 d’abril i 8 de maig

-cap a una Comprensió psicodinàmica i psicosocial de La Violència vers
les persones grans en situació de vulnerabilitat
-cap a La construcció de models d’intervenció per a l’evitació del
maltractament i per a l’augment de la qualitat en la cura
-El suport específic, des d’una perspectiva psicosocial, a les persones
que han rebut maltractaments
-cap a intervencions interdisciplinars i interinstitucionals en La
prevenció del maltractament i en el tractament, un cop produït
-La cura dels que cuiden
-Cap a intervencions basades en valors. Els referents ètics -
Aïllament social