Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actuació davant el maltractament a les Persones Grans. Treballadors/es socials

Objectiu:
Capacitar el perfil tècnic en Treball Social per a la correcta aplicació del nou Protocol: o
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
1er dia
- Violència, abusos i maltractament a les persones grans: entre el
benestar, la seguretat i la llei
- La complementació entre Sistemes serveis socials/salut davant
situacions de MPG
- Aspectes conceptuals del MPG i procés d’actuació en Les diferents
fases (FASE 1, FASE 2, FASE 3)
o
o
o
o
o
o

2n i 3r dia
- Estructures relacionals i familiars mes freqüents en La Violència a
les persones grans.
- valoració de La situació de Violència
- El context i la intervenció: la ètica en la intervenció, el context
professional, context familiar i individual de la persona gran...

4a dia
- La Comunicació a Fiscalia: Format i Contingut de Les comunicacions.
Mesures jurídiques en casos judicialitzats
o
o
o
o
- Guia d’indicacions per a La Introducció de La informació al SIAS
- TAD
- valoració i intervenció psicogeriàtrica en casos de Violència a Les
persones grans