Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actuació en cas de vessament tòxic

Objectiu:
  • Conèixer la legislació sobre productes fitosanitaris i els procediments d`actuació en cas d`emergència medioambiental.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 1
Calendari: 2n trimestre