Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actuacions en instal.lacions elèctriques

Objectiu:
  • Conèixer la xarxa elèctrica pública i privada, riscos i mesures d`autoprotecció bàsiques.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport de cossos especials
Sector:
Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 24
Calendari: 3r trimestre