Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actualització en codi penal i el procés d`enjudiciament criminal

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements sobre les modificacions del codi penal i els diferents procediments per l`enjudiciament de determinats delictes i faltes penals de la "Ley de enjuiciamiento criminal".
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport de cossos especials
Sector:
Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 35
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
03.06.2013
04.06.2013
05.06.2013
06.06.2013
07.06.2013
Horari:
de 7:30 a 14:30 hores
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
  • Conèixer les modificacions del codi penal.
  • Conèixer les diferències entre delicte i falta penal.
  • Identificar els motius en els que cal aplicar la detenció o la imputació.
  •  Conèixer els diferents procediments per l`enjudiciament de determinats delictes i faltes penals de la LECRIM.
Continguts:
  • LLEI 10/95, CODI PENAL: les penes i les seves classes, els delictes i faltes contra les persones, contra el patrimoni, els delictes contra l`autoritat, la seguretat col·lectiva i els delictes i faltes contra els interesses generals.
  • LECRIM: els procediments abreujats i ràpids.
  • INSTRUCCIONS DE LA GUB: instruccions d`aplicació
Coordinació:
Farners Cantalozella