Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actualització en psicopatologia

Objectiu:
Actualitzar el coneixement sobre les trastorns de personalitat: TLP, histriònics, esquizoides, paranoides, etc.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 28
Durada (hores edició): 5
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
1.Actualització diagnòstica dels TP.
2.Categories i Trets fonamentals.
3.Models d’intervenció des dels serveis de salut.
4.Emmarcar aquests casos en la intervenció conjunta amb els serveis
socials.