Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actualització jurídica i normativa

Objectiu:
  • Actualitzar coneixements jurídics i normatius en relació a llicències i inspeccions.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 35
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
26.11.2014
Horari:
11 a 14 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
Horari:
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conéixer l`actualitat jurídica en matèria de llicències i inspeccions.
  • Compartir la mateixa visió amb els serveis centrals.

 

Continguts:
  • Repassar les darreres novetats normatives aprovades.
  • Darreres infraccions incorporades a l'Autoritas.
  • Properes infraccions a incorporar a l'Autoritas. Noves propostes dels districtes.
  • Repàs de les especificitats del procediment administratiu. Dubtes més habituals.
  • Posada en comú d'experiències per compartir coneixement.
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Josep Maria Cros Turbet
Lletrat
Direcció de Serveis de Llicències i Inspecció
Hàbitat Urbà

Coordinació:
Esteve Barandica