Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actualització legislativa i organitzativa : el protocol de criteris de cribatge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat Institut Municipal de Serveis Socials

Objectiu:
  • Conèixer noves normatives, nous procesos o nous aplicatius que s'incorporin i siguin necessaris i d'aplicació a la feina professional
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Específica