Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Actualització tributària

Objectiu:
Actualitzar la teoria de règim tributari amb els procediments corresponents, des que s'origina el deute fins a la seva extinció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 21
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Determinació dels fets que donen lloc al naixement del deute tributari
- Obligats tributaris
- el deute tributari
- procediments tributaris
- Extinció del deute