Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Anàlisi i gestió per processos

Objectiu:
 • Conèixer el disseny, la metodologia i les eines del treball per processos.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
27.05.2013
04.06.2013
11.06.2013
Horari:
De 09.30 a les 13.30 h
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Definició conceptual del treball per processos.
 • Disseny, metodologia, eines i seguiment del treball per processos.
Continguts:
 • Bases de la gestió per processos. Relació amb els principals models de gestió.
 • La gestió per processos en les organitzacions: bases conceptuals.
 • Processos. Definicions i tipus. Priorització.

o Treball en grup reduït

 • Aplicació de la gestió per processos en les iniciatives de millora de la qualitat de l’atenció.
 • Mapa de processos. Construcció de mapes de procés.

o Treball en grup reduït

 • Interrelació entre processos.
 • Aspectes metodològics.
 • Diagramació de processos.

o Les eines d’aplicació per nivells.
o Llenguatge de diagramació de processos.
o Identificació de missió i proposta de valor afegit.

Treball en grup reduït.
_ Nivell 1 de diagramació.
_ Nivell 2 de diagramació: El fluxograma per responsables.

 • Treball en grup reduït.

o Anàlisi de diagrames.
o Redisseny i millora.
o Identificació de punts crítics.

 • Estratègies de gestió: quadre de comandament i monitorització de processos.
 • Rol directiu i propietari de procés. Empowerment

o Treball en grup reduït.

 • La implementació dels processos.
 • Avaluació i millora contínua. Anàlisi crítica de processos.
 • La gestió del canvi.

 

Professorat:
Josep Datzira
Institut Universitari Avedis Donabedian-UAB
Coordinació:
Marta Sánchez. QVIE