Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Anglès

Objectiu:
- Millorar habilitats comunicatives i fluidesa verbal en llengua anglesa
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 120
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Normes gramaticals
-