Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Ariadna

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema Ariadna.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Serveis Generals
Metodologia: Píndola
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 1
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Coordinació:
Alfons Ortega