Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Ariadna

Objectiu:

Coneixements de gestió del sistema Ariadna.

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
26.2.2014
Horari:
9 a 12 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
23.10.2014
Horari:
9 a 12 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer el funcionament de l’aplicació de registre i les característiques generals de l’aplicació. Oferir una visió general del procés i fer visible la transversalitat del registre.
  • Conèixer les característiques específiques de cadascun dels perfils de l’aplicació i en particular les persones usuàries  de destí i de sortida. Saber quines accions cal fer amb cadascun d’aquests perfils.
  • Conèixer tots els paràmetres que s’han de tenir en compte a l’hora de fer cerques perquè el resultat sigui satisfactori i fiable
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Elena Cano
Cap Registre General
Coordinació:
Esteve Barandica