Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Ariadna

Objectiu:
Conèixer les característiques i aprendre a utilitzar l'aplicació corporativa de registre.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Creació d'un registre simplificat
- Accés i sortida de l'entorn
- Creació d'un registre d'assentament
- Creació d'un registre d'assentament amb una plantilla
- Registre d'assentament de sortida
- Alta simplificada
- Classificacions pendents
- Cerca bàsica i Cerca avançada
- Vista d'assentaments
- Acceptació d'un assentament
- Redirecció d'un assentament
- Rebuig d'un assentament
- Localització d'assentaments
- tancament diari i tancament manual
- Remissions
- Llistes
- Generació de "faig constar" i certificats