Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació AUTORITAS

Objectiu:
Conèixer les funcionalitats de l’aplicatiu Autoritas i el funcionament de la PDA , així com l’estructura d’un expedient electrònic i la gestió de les diferents tasques que els siguin assignades a través de l’aplicatiu que els permeti desenvolupar les t
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 0
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Les diferents funcionalitats de l’aplicatiu Autoritas (cerca
expedient, procediment, etc). Estructura de l’expedient electrònic
(dades, denunciant, denunciat, expedients, llicències, inspeccions, i
tasques)
- Tasques pròpies dels inspectors i/o tècnics: cerca d’expedients,
redacció d’informe, cerca d’infractors, resposta al•legacions, signatura
electrònica, etc
- Funcionament del planificador, de la pda i de la seva vinculació