Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació corporativa de tràmits i procediments "ITACA"

Objectiu:
Proporcionar coneixements sobre els conceptes bàsics del sistema i d'accessibilitat i consulta de l'aplicació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 2
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Introducció als Conceptes bàsics de La gestió i tramitació municipal.
- entorn de l’aplicació: Funcionalitats i operativa.
- Mòdul Suport:
Consulta de tràmit ciutadà (TC).
Consulta de tràmit agent (TA).
Consulta d’eines.
Consulta d’avisos.
Cerca bàsica i avançada.