Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació de tramitacions de llicències d'activitats (dte.)

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8