Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació de tramitacions de llicències d'activitats (via pública i guals)

Objectiu:
Emprar les diferents aplicacions necessàries per desenvolupar les tasques de tramitació tècnica dins de l'àmbit de llicències d'activitats, via pública i guals
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
Llicències d'activitats
- Llicències d'activitat
- Certificat urbanístic
Llicències de via pública
Llicències de guals