Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació de tramitacions de llicències d'obres

Objectiu:
Emprar les diferents aplicacions necessàries per desenvolupar les tasques de tramitació tècnica dins de l'àmbit de llicències d'obres
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 8
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Expedient electrònic de llicències d'obres
- Llicències d'obres
- Llicències d'usos de paisatge urbà