Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Deute de Tercers

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de gestió de l`aplicació de Deute de Tercers
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Serveis Generals
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Calendari: 2n trimestre