Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació E-contractes

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema E-Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Dte. Ciutat Vella | Dte. Eixample | Dte. Sarrià-Sant Gervasi | Dte. Gràcia | Dte. Horta-Guinardó | Dte. Nou Barris | Dte. Sant Andreu | Dte. Sant Martí
Sector:
Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos | Habitat Urbà
Direcció:
Direcció Serveis Generals
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
4.6.2014
Horari:
9 a 13 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
2.4.2014
Horari:
9 a 13 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona
Continguts:
  • Estructura orgnitzativa de l'E-contracte
  • Plantilles internes
  • Signatura de documents
  • Procediment de contractes menors
  • Funcionament dels tràmits
Acreditació:
Assistència
Coordinació:
Esteve Barandica