Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació IRIS (nivell bàsic)

Objectiu:
Adquirir els coneixements bàsics de l'aplicació IRIS
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
Conèixer l'entorn de l'aplicació IRIS i les seves funcionalitats
bàsiques. Adquirir habilitats bàsiques amb relació a les eines de gestió
de l'aplicació