Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació SAP ECO-FIN

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de gestió del sistema SAP, en el mòdul ECO-FIN
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Serveis Generals
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
30.4.2014
Horari:
9 a 12 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Jose Ignacio Santillana
Coordinació:
Esteve Barandica