Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació SAP ECOFIN

Objectiu:
Aprendre a utilitzar l'aplicació corporativa per a la gestió economicofinancera SAP ECOFIN.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre
Continguts:

- Funcionalitats
- Tercers
Informació
Operació
- Expedients
Tramitació, tràmits per tipificació (concessions, contractes i
subvencions)
- informació: general i Ecofin
Operació
- Comptabilitat
Gestió centre comptable
Administració
Informació
Operació
- Compres
Informació
Operació
Extraccions
- tramitació de factures
Bústia de tramitació de factures
Monitor-estat bústia
Administració
Informació
Operació