Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Vista

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements i l'ús de les eines gràfiques corporatives d'àmbit ofimàtic com a mitjà per millorar i augmentar la capacitat de resposta del personal davant les noves demandes d'informació territorial gràfica.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Inst. Muni. Parcs i Jardins
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 5
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
12.03.2014
Horari:
10 a 13 h
Lloc:
Escar, 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
21.5.2014
Horari:
10.00 h a 13:00 h
Lloc:
Escar, 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
19.6.2014
Horari:
10.00 h a 13.00 h
Lloc:
Escar, 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
15.10.2014
Horari:
9.00 h a 12.00 h
Lloc:
Escar, 1
Aj. Barcelona

Edició 5

Dates:
12.11.2014
Horari:
9.00 h a 12.00 h
Lloc:
Escar, 1
Objectius específics:
Continguts:
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Isaac Aparició (Dep cartografia IMI)
Eugènia Valero (Dep cartografia IMI)
Coordinació:
Esteve Barandica