Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicacions mòbils (QR+Spotify+...)

Objectiu:
  • Veure la utilitat de les aplicacions mòbils en l`entorn de treball de Biblioteques de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 8
Calendari: 3r trimestre