Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicatiu SAP EFP

Objectiu:

Ampliació de coneixements en l'aplicatiu SAP EFP

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Educació | Consorci d’educació | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. Persones Discap. | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Inst. Muni. Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Acreditació:
Assistència
Coordinació:
Esteve Barandica