Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicatius de serveis socials

Objectiu:
Facilitar la formació instrumental bàsica i imprescindible sobre els aplicatius informàtics que s'utilitzen en l'entorn laboral del/la professional. Aquest curs s'adreça exclusivament a les persones que s'incorporen a l'IMSS per primera vegada i s'inclo
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Metodologia: Autoaprenentatge
Participants per edició: 40
Durada (hores edició): 5
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
1.Sistema d'informació de l'atenció social (SIAS)
2. Agenda de gestió del professional
3. Portal del professional

Al curs està ubicat a l'Espai virtual d'aprenentatge de la Intranet.