Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aprofundiment en programa Cognos

Objectiu:
 • Adquirir coneixements per utilitzar i explotar el programa Cognos
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 4
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre

Edició 1

Dates:
Horari:
De 09.00 a 12.00 h
Lloc:
Sala de reunions planta 5
C/ València, 344
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Crear i modificar informes de forma autònoma per part del GSI.
 • Comprendre les condicions de qualsevol informe i mètrica actual. És necessari conèixer totes les matisacions dels actuals informes. Poder entendre el detall de les expressions i filtres. Criteris utilitzats en la creació de les estrelles.
 • Aprofundir en “Report Study” i “Query Studi”.
 • Poder llistar els usuaris de qualsevol informe (important per a qualsevol comprovació posterior de qualsevol consulta realitzada).
Continguts:
 • Crear informes simples.
 • Canvis en propietats d’un element. Aplicar estils. Agrupar. Afegir pàgines a un informe, Forçar canvis de pàgina. Modificar la estructura d’un informe,
 • Creació de llistats i Crosstab
 • Dar formato, agrupar y ordenar llistes y crosstabs.
 • Crear gràfics.
 • Crear filtres
 • Usa paràmetres i prompts.
 • Càlculs: Crear expressions utilitzant funcions.
 • Realçar el disseny d’informes.
 • Crear llistes separades, crosstabs o gràfics creant una capçalera de secció.
 • Convertir una llista en un crosstab.
Observacions:
 • Organització del curs : 15 hores de formació que es reparteixen en 5 sessions de 3 hores setmanals.

Organització de cada sessió:

 • 30‘ Explicació dels diferents escenaris i dubtes sobre els informes actuals , filtres i expressions utilitzades als informes ja publicats, 1a sessió SIAS / Agenda ; 2a sessió SAD ; 3a sessió SAIER; 4a sessió : Sense Sostre .
 • 30’ Explicació de la utilització de l’eina per la construcció d’informes ràpids i senzills.
 • Cada sessió el consultor realitzarà una consulta concreta que portarà preparada, relacionada amb les dades de QVIE. El resultats han de ser de tots els tipus possibles: llistats d’expedients, crosstabs...
 • 30’ Descans
 • 120’ Exercici sessió . El consultor proposarà 4 exercicis que es realitzaran durant la sessió, un per cada alumne relacionat amb els informes del que es referent. El consultor supervisa i ajuda en el realització de cada exercici.
 • 30’ Correcció Exercici setmanal El consultor proposarà un exercici setmanal (un per cada escenari) que l’alumne solucionarà fora de la sessió . Es posaran en comú els dubtes i els obstacles trobats.
Professorat:
Lantares
Coordinació:
Marta Sánchez. QVIE