Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Atenció a la ciutadania culturalment diversa

Objectiu:
  • Adquirir o actualitzar els coneixements en l’atenció a les persones usuàries des d’una perspectiva global i d’atenció a la diversitat.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 16
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
01.10.2013
08.10.2013
15.10.2013
22.10.2013
Horari:
De 10:00 a 14:00h
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
  • Adquirir o actualitzar els coneixements en l’atenció a les persones usuàries des d’una perspectiva global i d’atenció a la diversitat.
  •  Aprofundir en els drets i deures de la ciutadania i en l’atenció a la ciutadania com a concepte.
  •  Obtenir eines per liderar o desenvolupar polítiques i estratègies en atenció a la ciutadania culturalment diversa.
  •  Treballar la comunicació intercultural en el marc de l’atenció a la ciutadania culturalment diversa.
Continguts:
  • L'atenció a la ciutadania com a concepte des de la perspectiva

Intercultural.

L'esperit de servei de qualitat i l'atenció a l'usuari/ària: claus

per a un tracte excel·lent.

  • Què s'entén per usuaris/àries culturalment diversos/es? (marc

conceptual: cultural, diversitat, identitat,etc.)

  • Com actuar davant de la diversitat?

L'atenció a la ciutadania culturalment diversa.

Habilitats comunicatives: el procés de comunicació, els nivells de

Comunicació.

Tècniques de comunicació per millorar l'atenció a la ciutadania:

estils de comportaments, tècniques assertives, llenguatge verbal i no

verbal.

Barreres comunicatives: percepcions, estereotips, perjudicis,

llengua, etc.

  • La gestió de situacions conflictives: queixes i reclamacions, com

detectar i rectificar errors des de la perspectiva intercultural

  • Dinàmica participativa: resolució de casos pràctics i reals

 

Professorat:
Rafael Crespo
Coordinació:
Alfons Ortega