Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Atenció a la ciutadania: focus al rol sancionador Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Desenvolupar les habilitats i actituts adequades per actuar com a administració, en una funció reguladora o sancionadora.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Calendari: 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Conèixer les funcions reguladores o sancionadores de l'administració.
 • Adquirir estratègies per a donar resposta com a administració, en situacions sancionadores o de regulació.

 

Continguts:
 • Règim jurídic bàsic d'aplicació.
 • Normativa estatal.
 • Normativa catalana.
 • Normativa municipal de Barcelona.
 • Contingut i desenvolupament de les matèries.
 • Actuació administrativa.
 • Procediment administratiu ordinari (no sancionador).
 • Procediment administratiu sancionador.
 • Potestats d'inspecció i control.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Ricard González Soriano
Lletrat
Coordinació:
Esteve Barandica