Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Atenció a la diversitat cultural Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals: el Programa BCN Interculturalitat
  • Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat , des d’una concepció integral de diversitat.
  • Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i prejudicis.
  • Oferir eines pràctiques per a la gestió i el tractament de la diversitat, els estereotips i els rumors en la nostra tasca com a professionals de l’administració pública.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
16.09.2014
23.09.2014
30.06.2014
07.10.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
Continguts:
  • Barcelona, ciutat de diversitat(s)
  • Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural
  • La competència intercultural com a base de les estratègies comunicatives i emocionals en una societat diversa(s). (Metodologia de dinàmiques interculturals)
  • Posem en pràctica les eines interculturals, de gestió de les diversitat(s) al nostre lloc de treball" (Metodologia del teatre-social)
Observacions:

Persones destinatàries:

A professionals de l’Ajuntament que treballin en l’atenció al públic i en entorns multiculturals.

El curs es concep com un espai formatiu en comú, fonamentat en la participació activa de les persones assistents.

Per això la primera part (1a i 2a sessió) s’organitzarà com a seminari on poder exposar el marc de referència, aprofundir en la anàlisi de la situació actual i les perspectives de futur, compartint els coneixements que aportin els formadors/es i les persones participants sobre la temàtica.

La segona part (3a i 4a sessió) es concep com un taller on orientar sobre la gestió i el treball en equip des de la perspectiva intercultural, que es fonamenta en la interacció entre professionals i amb els usuaris/àries dels serveis. Es faran dinàmiques de grup, i s’utilitzarà també material audiovisual i recursos d’internet.


Acreditació:
Assistència
Professorat:
Rafa Crespo
Lola López
Teatre la Xina
La Xixa Teatre
Coordinació:
Alfons Ortega