Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Atenció a la diversitat cultural

Objectiu:
Conèixer eines pràctiques per a la gestió i el tractament de la diversitat, els estereotips i els rumors en la nostra tasca com a professionals de l’Administració pública.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Barcelona, ciutat de diversitat(s)
- Cultures i identitats. La construcció de La diversitat cultural
- La competència intercultural com a base de Les estratègies
comunicatives i emocionals en una societat diversa (metodologia de
dinàmiques interculturals)
- Posada en pràctica de Les eines interculturals de gestió de Les
diversitats en el lloc de treball (metodologia del teatre social)