Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Atenció al Ciutadà i Qualitat de Servei

Objectiu:
- Reflexionar sobre la qualitat com a característica inherent en la prestació d’un servei, posant especial èmfasi en la seva vessant relacional
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
Sessió 1
- presentació i expectatives del curs
- Definició de servei, servei públic i qualitat
- Col•laboració
- Cooperació i confiança
- Les responsabilitats personals
Sessió 2
- fases de Les relacions professionals
- La Comunicació no verbal
- Els estereotips
- La informació del rostre
- Les projeccions
- La informació de Les imatges
- La intencionalitat de La paraula
Sessió 3
- Avaluació individualitzada per lloc de treball
- La Comunicació oral
- La pèrdua d’informació
- L’escolta activa
- el feedback
- Les 5 C de la comunicació
- el traspàs d’informació
- el llenguatge com a transmissor de valors
- Les actituds pròpies per a La Comunicació
Sessió 4
- Intel•ligència emocional
- Empatia
- estils de Comportament en situació de conflicte
.Submís
.Agressiu
.Assertiu
- Avaluació del curs