Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Autogestió del lloc de treball: organització del treball personal i la gestió del temps Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Adquirir habilitats i conèixer tècniques per a l'organització del treball personal i la gestió del temps en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Dte. Ciutat Vella | Dte. Eixample | Dte. Sarrià-Sant Gervasi | Dte. Gràcia | Dte. Horta-Guinardó | Dte. Nou Barris | Dte. Sant Andreu | Dte. Sant Martí
Sector:
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Educació | Consorci d’educació | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. Persones Discap. | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Inst. Muni. Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
04.06.2014
18.06.2014
25.06.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Objectius específics:
 • Tenir consciència de les variants que delimiten el lloc de treball.
 • Saber definir els objectius i les tasques del lloc de treball.
 • Conèixer els límits de responsabilitat i d’autonomia del lloc de treball.
 • Definir les relacions idònies per treballar amb altres persones, departaments o organitzacions.
 • Conèixer tècniques i eines per organitzar la informació.
Continguts:
 • Què faig a la feina?

Descripció del lloc de treball/ objectius de treball/ descripció de tasques.
Propostes d’eficàcia i d'eficiència.

 • On treballo?

Organigrama de l’organització/ organigrama de la unitat/ situació jeràrquica del lloc de treball/ característiques del lloc de treball.
Propostes d’eficàcia i d'eficiència.

 • Amb qui em relaciono?

Treball en equip/ treball amb caps/ treball amb col·laboradors/ relacions internes/ relacions externes.
Propostes d’eficàcia i d'eficiència.

 • Com faig la meva feina?

Planificació/ processos/ mètodes.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Com organitzo la informació?

Els diferents suports de la informació (digital, paper)/ tractament de la informació/ la informació compartida/ la informació individual.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Quines eines faig servir?

El telèfon/ el correu electrònic/ aplicacions i programes informàtics.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Àlex Roig. Tricerh
Coordinació:
Alfons Ortega