Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Autogestió del lloc de treball:organització treball personal, gestió del temps

Objectiu:
 • Adquirir habilitats i conèixer tècniques per a l'organització del treball personal i la gestió del temps en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
19.04.2013
26.04.2013
03.05.2013
18.09.2013
Horari:
De 09.30 a 14.30 h
Lloc:
Avda. Paral·lel 196
AFEDAP

Edició 2

Dates:
21.06.2013
28.06.2013
05.07.2013
12.07.2013
Horari:
De 9.30 a 12.30 h
Lloc:
Centre Cívic Casa Elizalde. Sala Folch i Torres, planta 1
Carrer València, 302
AFEDAP

Edició 3

Dates:Horari:
Lloc:
Objectius específics:
 • Tenir consciència de les variants que delimiten el lloc de treball.
 • Saber definir els objectius i les tasques del lloc de treball.
 • Conèixer els límits de responsabilitat i d’autonomia del lloc de treball.
 • Definir les relacions idònies per treballar amb altres persones, departaments o organitzacions.
 • Conèixer tècniques i eines per organitzar la informació.
Continguts:
 • Què faig a la feina?

Descripció del lloc de treball / Objectius de treball / Descripció de tasques.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • On treballo?

Organigrama de l’organització/ Organigrama de la unitat /Situació jeràrquica del lloc de treball /Característiques del lloc de treball.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Amb qui em relaciono?

Treball en equip / Treball amb caps/ Treball amb col·laboradors/ Relacions internes /Relacions externes.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Com faig la meva feina?

Planificació / Processos /Mètodes.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Com organitzo la informació?

Els diferents suports de la informació (digital, paper) / Tractament de la informació /La informació compartida/ La informació individual.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

 • Quines eines faig servir?

El telèfon /El correu electrònic /Aplicacions i programes informàtics.
Propostes d’eficàcia i eficiència.

Professorat:
1a edició: Alex Roig. Consultoria Tricerh
2a edició: Rosó Herrera. Transformació
Coordinació:
1a edició: Maica Comellas i Josep de Barbera. QVIE
2a edició: Marta Sánchez. QVIE