Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Avaluació de l`impacte i transferència de la formació Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer recursos i eines per avaluar la transferència de la formació en el lloc de treball
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Formació Transversal