Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Avaluació de polítiques públiques

Objectiu:
Conèixer el marc conceptual i pràctic sobre l'avaluació de les polítiques públiques i com dissenyar programes innovadors fàcilment avaluables.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 13
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Introducció a l'avaluació de polítiques públiques
- com dissenyar polítiques públiques basant-se en evidències
científiques
- Avaluació experimental: de La teoria a La pràctica
- taller pràctic: Estic dissenyant un Programa innovador. com
el puc avaluar?